Definition: pareidolia

pareidolianoun

the tendency to interpret vague stimuli as something familiar.

---